Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bytårnet skole
Fjellveien 1
1532 MOSS
Org.nr 975280446
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 43,2 44,9 45,5 47,4 47,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,8 11,6 10,5 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 2 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 620,0 155,6 209,6 1 456,3 481,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,6 6,4 5,1 0,7 2,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 10,3 12,0 10,6 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 15,2 14,9 14,2 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 20,8 20,3 17,4 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,8 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5 95,0 98,4 97,6 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 26 940 29 011 29 014 30 804 29 733
Undervisningstimer totalt per elev 62 65 60 66 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no