Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Byskolen
Skolegata 4
3210 SANDEFJORD
Org.nr 973758837
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,9 36,7 36,4 35,3 38,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 8,3 9,9 10,1 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 8 14 12 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,2 34,1 23,9 27,6 24,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,4 22,9 37,8 33,5 34,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 8,4 10,0 10,2 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 11,4 15,5 16,0 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 24,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,9 80,6 94,1 96,9 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 24 676 25 430 24 621 24 022 26 515
Undervisningstimer totalt per elev 89 89 75 73 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no