Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Byskogen skole
Wergelands Vei 54
3117 TØNSBERG
Org.nr 975268683
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tønsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 61,7 64,5 64,4 64,4 60,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,3 10,0 9,5 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 17 17 19 19 18
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,7 35,6 30,4 28,9 32,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,9 25,8 29,3 29,5 29,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 10,4 10,4 10,0 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 13,6 13,0 12,2 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 17,8 17,2 15,1 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 95,4 96,6 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 38 239 39 521 39 764 40 061 37 829
Undervisningstimer totalt per elev 65 67 69 73 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no