Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Byrte skule (utgått)
Børtegrend
3880 DALEN
Org.nr 974633299
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Tokke kommune 31,4 31,5 33,5 33,1 34,5
Telemark fylke (utgått) 1 846,7 1 864,4 1 877,4 1 886,5 1 875,9
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Tokke kommune 8,9 9,1 8,4 8,9 8,5
Telemark fylke (utgått) 11,7 11,5 11,4 11,3 11,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Tokke kommune 2 2 3 3 3
Telemark fylke (utgått) 214 228 253 274 281
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Tokke kommune 142,5 132,3 79,2 79,3 77,7
Telemark fylke (utgått) 89,7 84,1 75,5 69,3 66,8
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Tokke kommune 5,7 6,1 9,5 9,8 9,6
Telemark fylke (utgått) 11,6 12,2 13,5 14,5 15,0
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Tokke kommune 9,3 10,4 9,5 10,1 9,4
Telemark fylke (utgått) 12,7 12,3 12,2 12,1 11,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Tokke kommune 11,3 9,3 8,6 8,9 9,4
Telemark fylke (utgått) 13,4 13,7 13,7 13,5 13,6
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Tokke kommune 10,8 11,1 10,6 10,8 10,7
Telemark fylke (utgått) 16,5 16,2 16,6 16,2 15,7
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Tokke kommune 10,3 8,8
Telemark fylke (utgått) 14,7 13,7
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Tokke kommune 13,2 13,5
Telemark fylke (utgått) 16,4 16,5
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Tokke kommune 9,5 10,9
Telemark fylke (utgått) 17,9 17,7
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Tokke kommune 95,1 96,0 96,2 95,7 95,9
Telemark fylke (utgått) 97,4 97,4 97,2 97,1 98,0
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Tokke kommune 20 369 19 798 21 204 20 625 21 585
Telemark fylke (utgått) 1 162 789 1 180 750 1 191 181 1 194 802 1 197 031
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Tokke kommune 80 78 84 80 84
Telemark fylke (utgått) 61 62 62 63 64
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no