Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Byrknes skule
Nordre Garden 24
5970 BYRKNESØY
Org.nr 975271978
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gulen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 8,5
Antall elever per årsverk til undervisning 6,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 416
Undervisningstimer totalt per elev 111
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no