Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Byrknes skule
Nordre Garden 24
5970 BYRKNESØY
Org.nr 975271978
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gulen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Byrknes skule 8,6 9,2 9,9 8,2 8,5
Gulen kommune 40,0 40,8 41,5 39,6 39,6
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Byrknes skule 7,6 7,0 6,1 6,5 6,4
Gulen kommune 7,9 7,4 7,4 7,3 7,0
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Byrknes skule 0 0 0 1 1
Gulen kommune 3 2 3 3 3
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Byrknes skule 168,8 182,8 155,9 85,7 54,4
Gulen kommune 113,9 134,1 106,4 98,5 89,4
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Byrknes skule 3,7 3,2 3,4 6,8 10,5
Gulen kommune 6,3 5,0 6,4 6,8 7,2
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Byrknes skule 7,9 7,2 6,3 7,3 7,7
Gulen kommune 9,0 8,1 7,5 7,5 7,6
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Byrknes skule 9,9 8,7 7,7 7,2 5,9
Gulen kommune 8,6 8,9 9,8 9,7 8,5
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Byrknes skule 9,4 8,3 7,3 8,2 7,8
Gulen kommune 9,7 9,2 9,0 9,3 8,8
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Byrknes skule 8,7 8,4
Gulen kommune 8,5 8,0
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Byrknes skule 7,2 8,8
Gulen kommune 8,5 8,9
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Byrknes skule 8,6 6,4
Gulen kommune 10,7 9,5
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Byrknes skule 100,0 100,0 87,4 83,1 86,0
Gulen kommune 91,6 98,8 96,2 93,9 95,8
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Byrknes skule 5 001 5 339 6 112 5 229 5 416
Gulen kommune 25 677 26 180 27 036 25 952 25 538
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Byrknes skule 93 101 115 109 111
Gulen kommune 89 95 96 98 101
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no