Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Byrknes skule
Nordre Garden 24
5970 BYRKNESØY
Org.nr 975271978
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gulen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,6 9,2 9,9 8,2 8,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 7,0 6,1 6,5 6,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 168,8 182,8 155,9 85,7 54,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,7 3,2 3,4 6,8 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 7,2 6,3 7,3 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,9 8,7 7,7 7,2 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,4 8,3 7,3 8,2 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,2 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,6 6,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 87,4 83,1 86,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 001 5 339 6 112 5 229 5 416
Undervisningstimer totalt per elev 93 101 115 109 111
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no