Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Byrknes skule
Nordre Garden 24
5970 BYRKNESØY
Org.nr 975271978
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gulen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,9 8,6 9,2 9,9 8,2
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 7,6 7,0 6,1 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,3 168,8 182,8 155,9 85,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 3,7 3,2 3,4 6,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,4 7,9 7,2 6,3 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,8 9,9 8,7 7,7 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,4 9,4 8,3 7,3 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 87,4 83,1
Lærertimer som gis til undervisning 4 945 5 001 5 339 6 112 5 229
Undervisningstimer totalt per elev 105 93 101 115 109
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no