Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Byremo ungdomsskole
Audnedalsveien 4447
4529 BYREMO
Org.nr 975289680
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Audnedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,5 15,0 14,7 17,1 17,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 12,6 10,8 9,6 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 137,4 156,7 0,0 208,5 57,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,5 6,0 0,0 4,2 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,1 17,5 15,0 13,4 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 20,4 16,8 15,3 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 99,4 94,7 100,0 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 8 325 7 339 8 721 10 070 9 285
Undervisningstimer totalt per elev 57 52 61 68 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no