Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bygstad skule
6977 BYGSTAD
Org.nr 975276511
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gaular kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,2 10,3 10,0 11,0 13,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,5 10,1 9,5 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,2 64,9 90,6 89,8 37,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 14,6 10,6 9,8 20,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 10,8 10,3 9,6 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 13,7 13,6 12,8 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 100,0 100,0 84,9 87,7
Lærertimer som gis til undervisning 6 985 6 901 7 069 7 573 8 797
Undervisningstimer totalt per elev 70 70 74 78 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no