Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bygstad skule
Bygstadvegen 770
6977 BYGSTAD
Org.nr 975276511
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sunnfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,3 10,0 11,0 13,4 11,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,1 9,5 8,7 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,9 90,6 89,8 37,3 32,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 10,6 9,8 20,6 26,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 10,3 9,6 8,9 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 13,6 12,8 12,4 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 84,9 87,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 901 7 069 7 573 8 797 7 867
Undervisningstimer totalt per elev 70 74 78 85 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no