Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bygdøy skole
Strømsborgveien 12
0287 OSLO
Org.nr 974589729
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,0 26,0 26,7 26,6 25,7
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 17,1 16,8 16,4 15,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 108,3 85,0 69,7 83,6 80,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 18,0 21,9 17,4 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,3 18,0 17,8 17,2 16,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 20,5 20,3 19,4 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 96,3 99,2 95,9 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 967 17 138 18 003 17 537 16 967
Undervisningstimer totalt per elev 45 43 44 45 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no