Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bygdøy skole
Strømsborgveien 12
0287 OSLO
Org.nr 974589729
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,0 26,7 26,6 25,7 26,9
Antall elever per årsverk til undervisning 17,1 16,8 16,4 15,9 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 5 5 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,0 69,7 83,6 80,0 149,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,0 21,9 17,4 17,8 8,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,0 17,8 17,2 16,7 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 20,3 19,4 18,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,0 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 99,2 95,9 96,0 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 17 138 18 003 17 537 16 967 18 202
Undervisningstimer totalt per elev 43 44 45 46 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no