Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Byfjord skole
Soltunveien 28
4026 STAVANGER
Org.nr 874611662
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,4 22,3 28,3 28,7 31,5
Antall elever per årsverk til undervisning 18,2 20,7 17,5 17,4 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,6 83,1 68,2 75,8 66,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,1 21,8 21,4 19,5 19,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,1 20,6 17,6 17,4 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 22,4 20,4 19,6 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,2 95,1 89,1
Lærertimer som gis til undervisning 15 884 14 440 17 468 18 022 20 255
Undervisningstimer totalt per elev 41 36 42 43 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no