Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Byfjord skole
Soltunveien 28
4026 STAVANGER
Org.nr 874611662
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,3 28,3 28,7 31,5 28,6
Antall elever per årsverk til undervisning 20,7 17,5 17,4 14,9 15,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 6 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,1 68,2 75,8 66,7 100,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8 21,4 19,5 19,4 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 20,6 17,6 17,4 15,0 15,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,4 20,4 19,6 16,1 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,2 95,1 89,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 440 17 468 18 022 20 255 18 536
Undervisningstimer totalt per elev 36 42 43 50 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no