Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Byafossen skole
Helgesvegen 93
7716 STEINKJER
Org.nr 975268896
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,3 12,0 13,8 12,7 11,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 13,0 11,1 11,6 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 145,3 118,6 71,1 35,5 77,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,3 9,8 13,8 29,5 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 13,1 11,2 11,8 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 15,8 18,2 15,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 577 7 974 8 967 8 457 7 460
Undervisningstimer totalt per elev 48 57 66 64 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no