Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Byåsen skole
Bøckmans Veg 107
7022 TRONDHEIM
Org.nr 975278840
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 48,1 45,9 48,1 52,0 54,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 15,7 15,2 14,2 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 8 7 8 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 122,5 75,8 90,1 83,2 151,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 18,5 15,3 15,1 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 15,8 15,4 14,3 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 19,6 18,3 17,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 31 478 30 407 32 195 34 045 36 675
Undervisningstimer totalt per elev 48 47 49 52 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no