Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buvollen skole (UTGÅTT)
Buvollvegen 56
2625 FÅBERG
Org.nr 975274918
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Buvollen skole (UTGÅTT) 5,1 5,4 5,5 5,3
Lillehammer kommune 252,7 243,5 234,5 240,4 235,4
Oppland fylke 2 122,4 2 086,7 2 097,8 2 095,7 2 079,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Buvollen skole (UTGÅTT) 9,3 10,4 8,0 9,1
Lillehammer kommune 13,6 13,5 14,2 13,5 13,8
Oppland fylke 11,2 11,3 11,3 11,1 11,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Buvollen skole (UTGÅTT) 1 1 1 1
Lillehammer kommune 29 31 31 35 34
Oppland fylke 315 316 330 341 354
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Buvollen skole (UTGÅTT) 70,8 74,2 68,4 77,2
Lillehammer kommune 102,1 95,3 94,0 82,0 84,2
Oppland fylke 67,2 66,4 63,3 60,3 57,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Buvollen skole (UTGÅTT) 12,7 12,1 10,3 10,8
Lillehammer kommune 11,6 12,6 13,3 14,6 14,5
Oppland fylke 14,9 15,1 15,7 16,3 17,0
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Buvollen skole (UTGÅTT) 9,2 10,2 8,0 9,2
Lillehammer kommune 14,1 13,9 14,7 14,3 14,6
Oppland fylke 12,0 12,1 12,0 11,9 11,9
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Buvollen skole (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0 0,0
Lillehammer kommune 17,3 17,2 17,5 16,0 16,6
Oppland fylke 13,4 13,4 13,5 13,2 13,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Buvollen skole (UTGÅTT) 10,4 11,4 9,2 10,5
Lillehammer kommune 18,3 18,2 19,2 18,1 18,3
Oppland fylke 15,2 15,3 15,2 14,9 15,1
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Buvollen skole (UTGÅTT)
Lillehammer kommune 16,2
Oppland fylke 13,5
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Buvollen skole (UTGÅTT)
Lillehammer kommune 18,7
Oppland fylke 15,4
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Buvollen skole (UTGÅTT)
Lillehammer kommune 20,8
Oppland fylke 16,9
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Buvollen skole (UTGÅTT) 100,0 100,0 100,0 100,0
Lillehammer kommune 98,3 99,3 99,4 98,4 98,7
Oppland fylke 96,9 97,2 96,3 96,7 97,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Buvollen skole (UTGÅTT) 3 648 3 511 3 605 3 592
Lillehammer kommune 156 134 154 351 147 285 152 701 148 574
Oppland fylke 1 339 873 1 315 877 1 319 285 1 316 854 1 302 024
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Buvollen skole (UTGÅTT) 79 72 92 82
Lillehammer kommune 52 53 50 53 52
Oppland fylke 63 63 63 64 64
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no