Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buvollen skole (utgått)
Buvollvegen 56
2625 FÅBERG
Org.nr 975274918
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 5,5 5,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 8,0 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,2 68,4 77,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 10,3 10,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 8,0 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,4 9,2 10,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 511 3 605 3 592
Undervisningstimer totalt per elev 72 92 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no