Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buvik skole
Ørabakken
7350 BUVIKA
Org.nr 974563215
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skaun kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,3 23,6 24,4 28,6 31,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 15,7 16,4 14,7 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 6 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,1 58,4 67,1 62,2 60,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 24,5 22,6 21,7 21,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 15,6 16,6 14,8 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 19,3 19,8 17,2 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,8 93,5 100,0 100,0 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 16 195 15 998 16 749 19 446 21 175
Undervisningstimer totalt per elev 49 47 45 50 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no