Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buvik skole
Ørabakken
7350 BUVIKA
Org.nr 974563215
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skaun kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,6 24,4 28,6 31,9 33,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,7 16,4 14,7 14,2 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 7 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,4 67,1 62,2 60,1 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,5 22,6 21,7 21,2 23,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 16,6 14,8 14,3 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 19,8 17,2 18,1 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5 100,0 100,0 97,3 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 15 998 16 749 19 446 21 175 22 856
Undervisningstimer totalt per elev 47 45 50 52 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no