Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buskerud skole
Nordbråtagata 6
3340 ÅMOT
Org.nr 975284999
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Modum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,8 11,5 11,7 14,5 11,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 14,8 14,6 10,7 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,8 113,3 112,4 60,0 59,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,0 11,8 11,7 16,9 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 14,7 14,7 11,1 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 17,1 16,6 14,6 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 90,9 92,7 82,4
Lærertimer som gis til undervisning 7 669 7 685 7 840 10 141 7 772
Undervisningstimer totalt per elev 49 50 51 69 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no