Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buskerud fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Buskerud fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 3 160,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 544
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 2 023 547
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no