Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buskerud fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Buskerud fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 78,0 86,3 98,4 109,9 120,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 7,7 7,8 7,6 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 9 9 11 17
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,2 66,1 80,1 71,9 48,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 10,7 8,8 9,7 13,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 9,4 9,5 9,1 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,0 9,2 9,5 9,8 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 10,9 11,7 11,5 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,4 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,0 10,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,0 90,9 93,5 90,2 89,1
Lærertimer som gis til undervisning 50 395 55 688 62 701 70 990 79 043
Undervisningstimer totalt per elev 88 91 90 92 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no