Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buskerud fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Buskerud fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2 870,8 2 890,7 2 936,8 2 988,3 3 040,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,8 12,8 12,5 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 429 445 461 487 527
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,5 74,4 72,5 68,7 63,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0 15,4 15,7 16,3 17,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 14,0 13,8 13,4 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 14,5 14,8 14,8 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 17,6 17,5 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 95,6 95,4 95,6 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 1 821 360 1 835 271 1 860 764 1 899 215 1 944 504
Undervisningstimer totalt per elev 55 55 56 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no