Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buskerud fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Buskerud fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Buskerud fylke (utgått) 2 948,8 2 977,0 3 035,2 3 098,3 3 160,6
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Buskerud fylke (utgått) 12,7 12,7 12,6 12,4 12,0
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Buskerud fylke (utgått) 437 454 470 498 544
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Buskerud fylke (utgått) 76,4 74,3 72,6 68,7 62,8
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Buskerud fylke (utgått) 14,8 15,3 15,5 16,1 17,2
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Buskerud fylke (utgått) 13,8 13,8 13,7 13,2 12,8
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Buskerud fylke (utgått) 14,2 14,4 14,6 14,7 14,3
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Buskerud fylke (utgått) 17,1 17,4 17,3 16,9 16,2
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Buskerud fylke (utgått) 15,0 14,3
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Buskerud fylke (utgått) 17,4 16,9
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Buskerud fylke (utgått) 18,9 18,1
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Buskerud fylke (utgått) 95,5 95,4 95,3 95,4 95,4
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Buskerud fylke (utgått) 1 871 755 1 890 959 1 923 465 1 970 205 2 023 547
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Buskerud fylke (utgått) 56 56 56 58 59
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no