Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buskerud fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Buskerud fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 6 509,8 6 645,6 6 854,4 7 076,9 7 309,5
Aust-Agder fylke (utgått) 1 323,9 1 365,6 1 398,7 1 415,5 1 432,0
Buskerud fylke (utgått) 2 948,8 2 977,0 3 035,2 3 098,3 3 160,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 192,4 1 198,9 1 187,7 1 179,4 1 165,5
Hedmark fylke (utgått) 2 174,9 2 180,2 2 218,9 2 190,8 2 197,7
Hordaland fylke (utgått) 5 763,5 5 806,1 5 875,9 5 913,3 6 054,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3 159,7 3 171,1 3 243,9 3 276,0 3 332,6
Nordland fylke 3 051,7 3 145,5 3 185,2 3 189,1 3 204,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1 738,4 1 764,7 1 793,1
Norske skoler i utlandet 121,2 106,8 98,9 106,0 115,6
Oppland fylke (utgått) 2 165,8 2 180,0 2 183,8 2 162,3 2 152,9
Oslo fylke 5 255,4 5 297,3 5 477,0 5 749,5 6 027,0
Rogaland fylke 5 577,3 5 671,4 5 748,2 5 894,2 5 977,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 533,9 1 563,4 1 580,4 1 576,3 1 588,7
Svalbard 26,4 23,4 24,9 24,7 23,7
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3 273,6 3 363,7 3 404,6
Telemark fylke (utgått) 1 945,9 1 971,0 1 995,0 2 010,5 2 005,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 2 074,8 2 084,7 2 093,3 2 135,7 2 157,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 5 262,2 5 284,3
Vest-Agder fylke (utgått) 2 101,6 2 138,4 2 184,5 2 272,2 2 299,9
Vestfold fylke (utgått) 2 652,8 2 704,4 2 685,7 2 708,0 2 731,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 3 140,9 3 168,6 3 186,6 3 237,2 3 320,5
Antall elever per årsverk til undervisning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 13,8 13,8 13,5 13,2 12,8
Aust-Agder fylke (utgått) 12,4 12,2 11,9 12,0 11,8
Buskerud fylke (utgått) 12,7 12,7 12,6 12,4 12,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,4 8,3 8,2 8,1 8,0
Hedmark fylke (utgått) 11,3 11,2 11,0 11,2 11,0
Hordaland fylke (utgått) 12,4 12,3 12,2 12,1 11,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 11,6 11,6 11,2 11,1 10,8
Nordland fylke 10,2 9,9 9,8 9,7 9,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 11,1 11,0 10,7
Norske skoler i utlandet 8,0 8,1 8,5 7,8 7,4
Oppland fylke (utgått) 11,1 11,1 10,9 11,0 10,8
Oslo fylke 13,8 13,9 13,7 13,2 12,6
Rogaland fylke 12,4 12,4 12,3 12,1 11,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 10,1 10,0 9,8 9,8 9,6
Svalbard 9,5 10,9 11,0 10,8 10,3
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 12,5 12,2 12,2
Telemark fylke (utgått) 11,6 11,4 11,3 11,2 11,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 10,3 10,3 10,2 9,9 9,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 11,5 11,5
Vest-Agder fylke (utgått) 12,8 12,7 12,6 12,1 11,9
Vestfold fylke (utgått) 12,4 12,2 12,3 12,2 12,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 12,5 12,4 12,4 12,1 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 874 867 907 964 1 010
Aust-Agder fylke (utgått) 289 293 311 314 310
Buskerud fylke (utgått) 437 454 470 498 544
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 138 136 142 143 143
Hedmark fylke (utgått) 336 359 356 376 373
Hordaland fylke (utgått) 816 854 893 928 934
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 489 526 546 581 602
Nordland fylke 482 520 563 567 582
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 251 267 286
Norske skoler i utlandet 11 10 8 6 8
Oppland fylke (utgått) 334 352 364 376 347
Oslo fylke 735 794 869 939 980
Rogaland fylke 872 930 985 1 006 989
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 181 190 207 226 227
Svalbard 4 3 6 4 3
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 457 494 519
Telemark fylke (utgått) 230 249 271 294 306
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 255 281 275 291 287
Trøndelag - Trööndelage fylke 860 848
Vest-Agder fylke (utgått) 335 353 399 410 415
Vestfold fylke (utgått) 445 477 508 522 518
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 458 469 511 550 599
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 91,5 93,7 90,9 86,5 83,0
Aust-Agder fylke (utgått) 50,1 50,3 47,4 47,8 48,4
Buskerud fylke (utgått) 76,4 74,3 72,6 68,7 62,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 64,3 64,4 61,3 59,3 57,8
Hedmark fylke (utgått) 65,3 60,6 60,7 57,8 57,6
Hordaland fylke (utgått) 77,0 74,0 71,0 68,6 68,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 67,0 62,3 59,8 56,3 53,9
Nordland fylke 58,3 53,7 49,6 49,1 47,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 68,2 64,3 59,8
Norske skoler i utlandet 81,0 80,1 93,5 115,8 101,3
Oppland fylke (utgått) 64,1 60,8 58,1 55,7 59,4
Oslo fylke 87,6 83,0 77,3 72,7 70,3
Rogaland fylke 70,3 66,9 63,7 63,0 64,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 77,1 73,9 67,6 61,5 59,9
Svalbard 60,5 76,4 41,8 60,9 65,6
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 79,5 74,2 71,3
Telemark fylke (utgått) 86,7 80,1 73,9 68,1 64,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 74,9 68,5 69,4 65,3 65,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 63,3 64,4
Vest-Agder fylke (utgått) 70,3 67,6 60,2 59,0 58,4
Vestfold fylke (utgått) 65,4 61,6 58,1 56,8 57,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 76,3 74,8 68,8 64,1 58,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 13,4 13,0 13,2 13,6 13,8
Aust-Agder fylke (utgått) 21,9 21,5 22,3 22,2 21,7
Buskerud fylke (utgått) 14,8 15,3 15,5 16,1 17,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,6 11,4 11,9 12,1 12,3
Hedmark fylke (utgått) 15,4 16,5 16,0 17,2 17,0
Hordaland fylke (utgått) 14,2 14,7 15,2 15,7 15,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 15,5 16,6 16,8 17,7 18,1
Nordland fylke 15,8 16,5 17,7 17,8 18,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 14,4 15,1 16,0
Norske skoler i utlandet 9,1 9,1 8,1 6,0 6,5
Oppland fylke (utgått) 15,4 16,1 16,7 17,4 16,1
Oslo fylke 14,0 15,0 15,9 16,3 16,3
Rogaland fylke 15,6 16,4 17,1 17,1 16,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 11,8 12,2 13,1 14,3 14,3
Svalbard 14,1 12,7 23,2 15,6 14,2
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 14,0 14,7 15,2
Telemark fylke (utgått) 11,8 12,7 13,6 14,6 15,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 12,3 13,5 13,1 13,6 13,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,3 16,0
Vest-Agder fylke (utgått) 15,9 16,5 18,3 18,0 18,1
Vestfold fylke (utgått) 16,8 17,6 18,9 19,3 19,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 14,6 14,8 16,0 17,0 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 15,1 15,1 14,6 14,2 13,7
Aust-Agder fylke (utgått) 13,4 13,3 12,9 13,0 12,7
Buskerud fylke (utgått) 13,8 13,8 13,7 13,2 12,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 9,1 9,0 8,9 8,9 8,8
Hedmark fylke (utgått) 12,3 12,3 11,9 12,0 11,9
Hordaland fylke (utgått) 13,3 13,3 13,0 12,8 12,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 12,3 12,3 11,8 11,6 11,2
Nordland fylke 11,1 10,9 10,5 10,5 10,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 11,6 11,7 11,2
Norske skoler i utlandet 10,5 10,4 10,3 9,8 9,1
Oppland fylke (utgått) 11,9 11,8 11,7 11,8 11,6
Oslo fylke 15,7 16,0 15,4 14,7 13,9
Rogaland fylke 13,4 13,5 13,1 12,9 12,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 10,7 10,6 10,4 10,4 10,1
Svalbard 11,5 11,9 12,0 12,3 12,2
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 13,7 13,5 13,2
Telemark fylke (utgått) 12,6 12,3 12,0 12,0 11,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 11,3 11,3 11,3 10,9 10,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 12,3 12,4
Vest-Agder fylke (utgått) 13,8 13,8 13,4 12,8 12,6
Vestfold fylke (utgått) 13,5 13,3 13,1 13,0 12,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 13,5 13,4 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 15,4 15,5 15,6 15,6 15,1
Aust-Agder fylke (utgått) 14,3 14,1 13,9 13,9 14,3
Buskerud fylke (utgått) 14,2 14,4 14,6 14,7 14,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,1 9,8 9,9 9,6 9,6
Hedmark fylke (utgått) 13,5 13,3 13,5 14,0 13,8
Hordaland fylke (utgått) 14,7 14,7 14,9 14,8 14,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 13,8 13,8 13,6 13,8 13,5
Nordland fylke 11,6 11,4 11,6 11,5 11,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 13,7 13,3 13,4
Norske skoler i utlandet 8,8 9,5 10,1 8,3 8,1
Oppland fylke (utgått) 13,2 13,3 13,1 13,1 13,0
Oslo fylke 15,8 15,8 16,2 16,0 15,6
Rogaland fylke 14,3 14,3 14,5 14,4 14,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 12,4 12,2 12,1 12,2 11,9
Svalbard 8,6 12,2 12,4 11,5 9,8
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 14,2 13,9 14,5
Telemark fylke (utgått) 13,3 13,5 13,6 13,4 13,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 11,6 11,8 11,6 11,4 11,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 14,0 14,0
Vest-Agder fylke (utgått) 14,5 14,7 14,9 14,3 14,3
Vestfold fylke (utgått) 13,9 14,1 14,7 14,7 14,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 14,3 14,4 14,8 14,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 18,5 18,5 18,2 17,7 17,1
Aust-Agder fylke (utgått) 16,6 16,6 16,0 16,0 15,8
Buskerud fylke (utgått) 17,1 17,4 17,3 16,9 16,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 12,0 11,8 11,6 11,3 11,2
Hedmark fylke (utgått) 15,5 15,5 15,3 15,7 15,4
Hordaland fylke (utgått) 16,9 17,0 16,8 16,5 16,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 15,9 15,9 15,4 15,4 14,9
Nordland fylke 14,2 14,2 13,8 13,8 13,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 15,5 15,4 15,1
Norske skoler i utlandet 12,0 12,5 13,7 12,4 11,1
Oppland fylke (utgått) 15,1 15,1 14,8 15,0 14,7
Oslo fylke 20,3 20,5 19,9 18,7 17,4
Rogaland fylke 16,8 16,9 16,8 16,6 16,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 14,2 13,9 13,5 13,5 13,1
Svalbard 12,6 15,1 17,2 14,5 14,7
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 17,0 16,9 16,9
Telemark fylke (utgått) 16,3 16,0 16,4 16,0 15,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 14,6 14,9 14,8 14,2 13,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 15,9 15,8
Vest-Agder fylke (utgått) 17,2 17,2 16,9 16,0 15,7
Vestfold fylke (utgått) 16,9 17,1 17,2 17,3 16,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 17,4 17,3 17,3 17,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 15,8 15,1
Aust-Agder fylke (utgått) 14,7 14,0
Buskerud fylke (utgått) 15,0 14,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,6 10,3
Hedmark fylke (utgått) 14,3 13,6
Hordaland fylke (utgått) 14,6 13,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 14,0 13,0
Nordland fylke 12,7 12,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet 10,8 12,2
Oppland fylke (utgått) 13,4 12,9
Oslo fylke 17,3 15,5
Rogaland fylke 14,8 14,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 12,1 11,7
Svalbard 14,1 14,4
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 14,6 13,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 13,0 12,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 14,2 13,9
Vest-Agder fylke (utgått) 14,3 13,7
Vestfold fylke (utgått) 15,6 14,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 15,2 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 18,4 17,9
Aust-Agder fylke (utgått) 16,6 16,4
Buskerud fylke (utgått) 17,4 16,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,8 11,9
Hedmark fylke (utgått) 15,6 15,6
Hordaland fylke (utgått) 16,9 16,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 14,9 14,9
Nordland fylke 13,9 14,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet 16,5 10,0
Oppland fylke (utgått) 15,2 15,2
Oslo fylke 18,8 18,4
Rogaland fylke 17,1 16,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 13,1 12,9
Svalbard 15,6 19,2
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 16,1 16,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 14,6 13,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,5 16,6
Vest-Agder fylke (utgått) 16,5 16,4
Vestfold fylke (utgått) 17,6 17,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 17,2 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 19,4 19,1
Aust-Agder fylke (utgått) 17,0 17,5
Buskerud fylke (utgått) 18,9 18,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,8 11,6
Hedmark fylke (utgått) 17,9 17,6
Hordaland fylke (utgått) 18,7 18,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 17,7 17,4
Nordland fylke 15,0 14,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet 11,2 11,5
Oppland fylke (utgått) 16,8 16,6
Oslo fylke 20,5 19,6
Rogaland fylke 18,8 18,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 15,6 15,0
Svalbard 14,0 11,7
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 17,6 17,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 15,4 15,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 17,9 17,5
Vest-Agder fylke (utgått) 18,1 18,0
Vestfold fylke (utgått) 19,5 19,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 19,1 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 93,4 94,0 94,0 93,5 93,2
Aust-Agder fylke (utgått) 97,5 96,9 97,5 96,8 97,7
Buskerud fylke (utgått) 95,5 95,4 95,3 95,4 95,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 92,2 91,6 90,3 90,4 92,3
Hedmark fylke (utgått) 97,2 96,6 96,8 96,9 98,0
Hordaland fylke (utgått) 98,5 98,1 98,2 98,3 98,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 96,3 95,1 95,1 94,7 94,8
Nordland fylke 94,7 92,5 92,6 93,1 94,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 97,0 96,7 96,3
Norske skoler i utlandet 98,4 96,7 98,2 98,1 98,8
Oppland fylke (utgått) 96,4 96,1 96,3 97,3 96,9
Oslo fylke 95,3 94,5 94,3 93,8 94,0
Rogaland fylke 95,5 95,0 95,3 94,2 94,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 96,6 96,1 95,3 94,8 95,5
Svalbard 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 96,8 96,8 96,4
Telemark fylke (utgått) 96,7 97,0 96,7 96,6 97,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 95,8 92,8 93,4 93,9 93,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 96,6 97,0
Vest-Agder fylke (utgått) 97,9 97,5 97,5 97,4 97,4
Vestfold fylke (utgått) 96,8 96,8 97,3 97,4 97,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 96,6 96,3 97,1 97,4 97,6
Lærertimer som gis til undervisning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4 115 323 4 199 910 4 348 831 4 487 812 4 653 538
Aust-Agder fylke (utgått) 833 021 861 659 882 557 894 111 904 683
Buskerud fylke (utgått) 1 871 755 1 890 959 1 923 465 1 970 205 2 023 547
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 750 013 755 595 751 519 745 168 731 431
Hedmark fylke (utgått) 1 373 070 1 382 325 1 401 675 1 385 118 1 396 091
Hordaland fylke (utgått) 3 617 358 3 657 252 3 712 528 3 766 439 3 860 822
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 2 011 739 2 021 990 2 084 490 2 106 204 2 148 389
Nordland fylke 1 956 505 2 007 042 2 035 123 2 038 804 2 043 816
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1 096 068 1 110 514 1 139 671
Norske skoler i utlandet 78 399 66 609 62 060 67 155 73 146
Oppland fylke (utgått) 1 369 246 1 375 168 1 375 245 1 355 690 1 360 776
Oslo fylke 3 338 606 3 376 925 3 510 068 3 703 281 3 904 578
Rogaland fylke 3 515 897 3 570 797 3 650 812 3 754 334 3 820 569
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 981 487 997 994 1 014 159 1 009 415 1 013 398
Svalbard 16 704 14 825 15 571 15 476 15 206
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 2 074 570 2 129 367 2 167 186
Telemark fylke (utgått) 1 229 463 1 250 376 1 267 659 1 276 481 1 282 123
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 1 322 865 1 332 612 1 332 190 1 365 832 1 356 029
Trøndelag - Trööndelage fylke 3 368 389 3 374 619
Vest-Agder fylke (utgått) 1 311 826 1 333 140 1 362 243 1 431 164 1 458 344
Vestfold fylke (utgått) 1 671 986 1 706 842 1 713 151 1 726 556 1 754 805
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 1 986 234 2 015 174 2 027 418 2 067 545 2 116 561
Undervisningstimer totalt per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 52 53 54 56
Aust-Agder fylke (utgått) 57 59 60 60 60
Buskerud fylke (utgått) 56 56 56 58 59
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 84 86 86 88 88
Hedmark fylke (utgått) 63 64 65 64 65
Hordaland fylke (utgått) 58 58 59 59 61
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 61 62 64 64 66
Nordland fylke 70 72 73 73 74
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 64 65 67
Norske skoler i utlandet 88 85 83 91 96
Oppland fylke (utgått) 64 64 65 65 66
Oslo fylke 52 51 52 54 57
Rogaland fylke 57 57 58 59 60
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 70 71 72 73 74
Svalbard 74 65 65 66 69
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 57 58 59
Telemark fylke (utgått) 62 63 63 64 65
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 69 69 70 72 72
Trøndelag - Trööndelage fylke 62 62
Vest-Agder fylke (utgått) 56 56 57 59 60
Vestfold fylke (utgått) 57 58 58 58 59
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 57 57 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no