Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buskerud fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Buskerud fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2 948,8 2 977,0 3 035,2 3 098,3 3 160,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,7 12,6 12,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 437 454 470 498 544
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,4 74,3 72,6 68,7 62,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 15,3 15,5 16,1 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 13,8 13,7 13,2 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 14,4 14,6 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 17,4 17,3 16,9 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9 18,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 95,4 95,3 95,4 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 1 871 755 1 890 959 1 923 465 1 970 205 2 023 547
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 56 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no