Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buskerud fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Buskerud fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2 897,5 2 948,8 2 977,0 3 035,2 3 098,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,7 12,7 12,6 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 424 437 454 470 498
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,4 76,4 74,3 72,6 68,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 14,8 15,3 15,5 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 13,8 13,8 13,7 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 14,2 14,4 14,6 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 17,1 17,4 17,3 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 95,5 95,4 95,3 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 1 849 084 1 871 755 1 890 959 1 923 465 1 970 205
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 56 56 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no