Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buskerud fylke
Alle grunnskoler med adresse i Buskerud fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 2 956,1 2 897,5 2 948,8 2 977,0 3 035,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 12,8 12,7 12,7 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 450 424 437 454 470
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,1 78,4 76,4 74,3 72,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2 14,6 14,8 15,3 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,8 13,8 13,8 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 14,6 14,2 14,4 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 17,3 17,1 17,4 17,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 96,3 95,5 95,4 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 1 860 309 1 849 084 1 871 755 1 890 959 1 923 465
Undervisningstimer totalt per elev 57 56 56 56 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no