Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buøy skole
Skipsbyggergata 19A
4077 HUNDVÅG
Org.nr 974611414
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 12,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 160,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 191
Undervisningstimer totalt per elev 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no