Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buøy skole
Skipsbyggergata 19A
4077 HUNDVÅG
Org.nr 974611414
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,8 10,6 9,7 12,4 12,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 15,9 17,0 14,3 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 174,4 140,6 91,1 86,0 160,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 10,0 17,4 15,0 7,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 15,8 16,9 14,3 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 17,6 20,1 17,2 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5 98,4 99,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 951 6 954 6 727 8 280 8 191
Undervisningstimer totalt per elev 51 47 44 52 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no