Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bulken skule
5708 VOSS
Org.nr 975281930
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss Herad skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 9,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 5 772
Undervisningstimer totalt per elev 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no