Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bulken skule
Rekvesvegen 94
5708 VOSS
Org.nr 975281930
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Bulken skule 6,3 6,6 7,6 7,3 8,4
Voss kommune 184,7 174,3 180,6 172,1 166,4
Hordaland fylke 5 455,0 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Bulken skule 11,2 12,2 9,8 11,0 12,0
Voss kommune 11,0 11,4 11,3 11,5 12,2
Hordaland fylke 12,6 12,5 12,5 12,3 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bulken skule 0 1 1 1 1
Voss kommune 22 20 25 28 25
Hordaland fylke 743 766 801 834 866
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bulken skule 206,7 129,1 76,7 97,5 65,0
Voss kommune 77,3 85,8 71,4 63,6 71,1
Hordaland fylke 80,7 78,8 75,5 72,6 70,2
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bulken skule 4,8 8,3 11,4 10,9 16,4
Voss kommune 12,2 11,8 13,9 16,4 15,0
Hordaland fylke 13,6 14,0 14,6 15,0 15,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bulken skule 11,2 12,1 9,7 10,9 12,0
Voss kommune 11,8 12,0 11,8 12,1 12,4
Hordaland fylke 13,5 13,4 13,4 13,2 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bulken skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Voss kommune 12,7 13,5 14,1 14,0 16,3
Hordaland fylke 14,7 14,9 14,9 15,0 14,9
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bulken skule 12,4 13,0 10,5 11,5 13,0
Voss kommune 14,3 16,7 15,6 15,8 17,5
Hordaland fylke 17,1 17,0 17,1 16,9 16,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bulken skule 13,7
Voss kommune 15,7
Hordaland fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bulken skule 11,8
Voss kommune 15,4
Hordaland fylke 17,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bulken skule 0,0
Voss kommune 23,3
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bulken skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Voss kommune 98,2 96,9 97,6 97,9 96,8
Hordaland fylke 98,9 98,8 98,3 98,4 98,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Bulken skule 4 107 4 317 5 004 5 251 5 487
Voss kommune 112 466 109 901 113 023 110 511 103 944
Hordaland fylke 3 399 598 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Bulken skule 66 61 76 67 62
Voss kommune 65 62 63 62 58
Hordaland fylke 57 57 57 58 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no