Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bulken skule
Rekvesvegen 94
5708 VOSS
Org.nr 975281930
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,3 6,6 7,6 7,3 8,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 12,2 9,8 11,0 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 206,7 129,1 76,7 97,5 65,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,8 8,3 11,4 10,9 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 12,1 9,7 10,9 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 13,0 10,5 11,5 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 107 4 317 5 004 5 251 5 487
Undervisningstimer totalt per elev 66 61 76 67 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no