Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bulandet skule
Nordsjøvegen 1086
6987 BULANDET
Org.nr 975276422
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Askvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Bulandet skule 7,8 7,2 9,1 8,9 7,2
Askvoll kommune 43,0 44,3 49,3 49,8 46,7
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Bulandet skule 7,0 7,2 6,1 6,2 5,6
Askvoll kommune 7,9 7,4 6,7 6,9 7,5
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bulandet skule 1 0 1 1 1
Askvoll kommune 4 5 5 5 5
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bulandet skule 96,2 126,3 66,7 66,2 48,1
Askvoll kommune 86,1 65,8 59,0 61,8 60,2
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bulandet skule 6,8 5,2 8,6 8,7 10,7
Askvoll kommune 8,5 10,4 10,6 10,5 11,6
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bulandet skule 8,1 7,3 6,7 6,4 5,7
Askvoll kommune 7,8 7,3 6,7 7,4 7,7
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bulandet skule 8,1 10,1 7,4 7,8 7,7
Askvoll kommune 10,9 10,1 9,1 8,6 9,8
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bulandet skule 9,8 9,7 7,9 7,8 7,0
Askvoll kommune 11,2 10,8 9,8 10,6 10,2
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bulandet skule 8,1 8,2
Askvoll kommune 9,5 9,0
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bulandet skule 6,7 5,8
Askvoll kommune 10,5 8,7
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bulandet skule 8,2 7,7
Askvoll kommune 11,9 13,6
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bulandet skule 100,0 100,0 92,4 91,2 100,0
Askvoll kommune 91,7 93,3 95,2 90,9 99,1
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Bulandet skule 5 188 4 674 5 986 5 814 4 703
Askvoll kommune 28 299 29 120 32 555 33 118 30 948
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Bulandet skule 102 97 115 114 127
Askvoll kommune 90 96 106 103 95
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no