Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bulandet skule
Nordsjøvegen 1086
6987 BULANDET
Org.nr 975276422
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Askvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,8 7,2 9,1 8,9 7,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,0 7,2 6,1 6,2 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,2 126,3 66,7 66,2 48,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8 5,2 8,6 8,7 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,1 7,3 6,7 6,4 5,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,1 10,1 7,4 7,8 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,8 9,7 7,9 7,8 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,1 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,7 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,2 7,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 92,4 91,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 188 4 674 5 986 5 814 4 703
Undervisningstimer totalt per elev 102 97 115 114 127
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no