Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buksnes skole
Skoleveien 3
8372 GRAVDAL
Org.nr 975288714
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vestvågøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,2 13,8 15,5 18,6 14,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,7 11,7 9,4 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,0 80,1 59,4 74,9 56,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 14,2 18,1 11,6 21,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 11,8 11,7 9,4 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 13,2 17,2 12,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 93,3 79,7 92,6
Lærertimer som gis til undervisning 9 502 9 931 10 594 12 699 9 610
Undervisningstimer totalt per elev 60 63 63 79 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no