Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bugøynes Oppvekstsenter - Avd skole
Skoleveien 1
9935 BUGØYNES
Org.nr 975280349
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sør-Varanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,9 5,2 5,3 4,3 4,7
Antall elever per årsverk til undervisning 5,5 5,1 3,7 4,2 3,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,3 5,6 3,9 4,5 3,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,0 6,8 5,8 5,8 4,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,0 6,5 4,8 6,6 4,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 2,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 97,9 67,7 70,5 73,5
Lærertimer som gis til undervisning 3 411 3 610 3 648 2 858 3 228
Undervisningstimer totalt per elev 131 139 192 168 215
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no