Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buggeland skole
Buggelandskogen 5
4324 SANDNES
Org.nr 990180253
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Buggeland skole Sandnes kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 36,7 5 592,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 916 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 258,6 66,0 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,6 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 16,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 17,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 95,4 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 25 519 3 576 457 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 58 59 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no