Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buggeland skole
Buggelandskogen 5
4324 SANDNES
Org.nr 990180253
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 36,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 258,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 25 519
Undervisningstimer totalt per elev 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no