Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buggeland skole
Buggelandskogen 5
4324 SANDNES
Org.nr 990180253
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Buggeland skole 30,5 31,9 30,2 33,7 36,7
Sandnes kommune
Rogaland fylke 313,4 319,0 348,5 382,3 384,7
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Buggeland skole 13,8 12,7 14,1 13,3 12,7
Sandnes kommune
Rogaland fylke 9,3 9,1 8,8 8,7 9,9
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Buggeland skole 1 1 2 2 2
Sandnes kommune
Rogaland fylke 46 56 58 69 74
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Buggeland skole 378,0 315,8 263,3 241,2 258,6
Sandnes kommune
Rogaland fylke 54,4 45,4 47,2 43,7 46,1
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Buggeland skole 3,3 3,8 5,0 5,1 4,6
Sandnes kommune
Rogaland fylke 14,7 17,4 16,5 18,0 19,1
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Buggeland skole 13,8 12,7 14,0 13,3 12,7
Sandnes kommune
Rogaland fylke 11,1 11,6 10,3 10,4 12,3
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Buggeland skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 11,2 10,9 10,9 10,9 12,5
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Buggeland skole 14,5 13,5 15,0 14,3 13,4
Sandnes kommune
Rogaland fylke 13,3 13,7 12,7 12,8 15,2
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Buggeland skole 12,8 12,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 12,6 14,5
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Buggeland skole 16,9 16,5
Sandnes kommune
Rogaland fylke 12,0 15,3
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Buggeland skole 0,0 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 13,3 15,7
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Buggeland skole 95,6 100,0 100,0 97,7 97,1
Sandnes kommune
Rogaland fylke 89,1 88,6 88,6 87,4 84,4
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Buggeland skole 20 265 22 093 20 805 22 824 25 519
Sandnes kommune
Rogaland fylke 196 387 194 217 223 686 251 613 244 112
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Buggeland skole 54 58 53 56 58
Sandnes kommune
Rogaland fylke 78 77 82 84 72
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no