Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buggeland skole
Buggelandskogen 5
4324 SANDNES
Org.nr 990180253
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,5 31,9 30,2 33,7 36,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 12,7 14,1 13,3 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 378,0 315,8 263,3 241,2 258,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,3 3,8 5,0 5,1 4,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 12,7 14,0 13,3 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 13,5 15,0 14,3 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 100,0 100,0 97,7 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 20 265 22 093 20 805 22 824 25 519
Undervisningstimer totalt per elev 54 58 53 56 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no