Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buggeland skole
Buggelandskogen 5
4324 SANDNES
Org.nr 990180253
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,9 30,5 31,9 30,2 33,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 13,8 12,7 14,1 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 422,7 378,0 315,8 263,3 241,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,2 3,3 3,8 5,0 5,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 13,8 12,7 14,0 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 14,5 13,5 15,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,6 100,0 100,0 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 18 461 20 265 22 093 20 805 22 824
Undervisningstimer totalt per elev 50 54 58 53 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no