Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buggeland skole
Buggelandskogen 5
4324 SANDNES
Org.nr 990180253
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Buggeland skole 30,5 31,9 30,2 33,7 36,7
Sandnes kommune
Rogaland fylke 5 577,3 5 671,4 5 748,2 5 894,2 5 977,5
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Buggeland skole 13,8 12,7 14,1 13,3 12,7
Sandnes kommune
Rogaland fylke 12,4 12,4 12,3 12,1 11,9
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Buggeland skole 1 1 2 2 2
Sandnes kommune
Rogaland fylke 872 930 985 1 006 989
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Buggeland skole 378,0 315,8 263,3 241,2 258,6
Sandnes kommune
Rogaland fylke 70,3 66,9 63,7 63,0 64,5
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Buggeland skole 3,3 3,8 5,0 5,1 4,6
Sandnes kommune
Rogaland fylke 15,6 16,4 17,1 17,1 16,5
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Buggeland skole 13,8 12,7 14,0 13,3 12,7
Sandnes kommune
Rogaland fylke 13,4 13,5 13,1 12,9 12,8
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Buggeland skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 14,3 14,3 14,5 14,4 14,2
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Buggeland skole 14,5 13,5 15,0 14,3 13,4
Sandnes kommune
Rogaland fylke 16,8 16,9 16,8 16,6 16,1
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Buggeland skole 12,8 12,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 14,8 14,2
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Buggeland skole 16,9 16,5
Sandnes kommune
Rogaland fylke 17,1 16,9
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Buggeland skole 0,0 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 18,8 18,0
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Buggeland skole 95,6 100,0 100,0 97,7 97,1
Sandnes kommune
Rogaland fylke 95,5 95,0 95,3 94,2 94,7
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Buggeland skole 20 265 22 093 20 805 22 824 25 519
Sandnes kommune
Rogaland fylke 3 515 897 3 570 797 3 650 812 3 754 334 3 820 569
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Buggeland skole 54 58 53 56 58
Sandnes kommune
Rogaland fylke 57 57 58 59 60
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no