Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bugården ungdomsskole
Sportsveien 31
3224 SANDEFJORD
Org.nr 974594404
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,9 44,3 40,5 31,7 29,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 7,9 8,7 11,2 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 3 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,7 69,7 94,8 62,2 94,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 10,8 8,6 17,0 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 10,6 11,6 15,0 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 14,3 16,1 18,0 22,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,6 98,0 98,9 94,1 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 398 27 557 24 890 19 636 17 704
Undervisningstimer totalt per elev 62 83 76 58 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no