Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buer skole
Borgevegen 41
3712 SKIEN
Org.nr 975278034
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,7 19,8 22,0 22,1 20,0
Antall elever per årsverk til undervisning 17,1 16,8 14,7 14,6 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 143,1 114,3 96,8 78,3 99,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,7 12,3 12,9 15,9 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 16,7 14,8 14,7 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 17,9 15,3 20,9 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 541 12 341 13 908 13 950 13 705
Undervisningstimer totalt per elev 43 44 51 51 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no