Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buen barne- og ungdomsskole (privat)
Buen 7
1528 MOSS
Org.nr 880962132
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Buen barne- og ungdomsskole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,9 9,5 9,7 8,7 9,6
Antall elever per årsverk til undervisning 5,8 6,6 5,7 6,7 5,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 120,0 181,2 96,3 150,0 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,6 3,4 5,6 4,1 7,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,0 6,6 6,1 8,4 5,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,9 8,9 7,3 7,5 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,8 10,7 8,5 10,7 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,1 80,2 82,7 83,6 65,5
Lærertimer som gis til undervisning 6 503 6 156 6 384 5 590 6 175
Undervisningstimer totalt per elev 120 106 123 104 131
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no