Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Buen barne- og ungdomsskole (privat)
Buen 7
1528 MOSS
Org.nr 880962132
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Buen barne- og ungdomsskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,5 9,7 8,7 9,6 9,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 5,7 6,7 5,3 5,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 181,2 96,3 150,0 65,3 46,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,4 5,6 4,1 7,5 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,6 6,1 8,4 5,8 6,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,9 7,3 7,5 6,6 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7 8,5 10,7 9,6 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,1 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,9 13,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,2 82,7 83,6 65,5 81,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 156 6 384 5 590 6 175 5 586
Undervisningstimer totalt per elev 106 123 104 131 133
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no