Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Budal Oppvekstområde - Avd skole
Budalen
7298 BUDALEN
Org.nr 975282805
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Midtre Gauldal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 5,2 4,6 5,6 5,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 8,7 10,1 8,3 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,8 31,3 40,0 28,0 14,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 25,4 21,9 26,8 52,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 8,8 10,4 8,3 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 10,8 13,0 11,8 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 87,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 705 3 477 2 937 3 774 3 866
Undervisningstimer totalt per elev 77 85 73 90 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no