Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bud barne- og ungdomsskule
Prestgardsvegen 140
6430 BUD
Org.nr 975283488
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hustadvika kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,8 16,8 18,9 18,5 17,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,1 10,5 9,9 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,6 75,1 61,4 54,5 58,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 13,9 15,0 16,0 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 13,9 11,5 9,6 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 13,1 12,3 14,2 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 15,4 14,0 13,0 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,6 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,4 96,6 92,0 92,0 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 10 588 10 205 11 898 11 687 10 907
Undervisningstimer totalt per elev 59 58 68 72 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no