Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bud barne- og ungdomsskule
6430 BUD
Org.nr 975283488
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fræna kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 16,8 16,8 18,9 18,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 12,1 12,1 10,5 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,3 63,6 75,1 61,4 54,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 16,9 13,9 15,0 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 12,9 13,9 11,5 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 14,6 13,1 12,3 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 14,6 15,4 14,0 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,7 85,4 96,6 92,0 92,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 279 10 588 10 205 11 898 11 687
Undervisningstimer totalt per elev 54 59 58 68 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no