Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brynseng skole
Brynsengfaret 10
0667 OSLO
Org.nr 916513968
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 17,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 14,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 106,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 638
Undervisningstimer totalt per elev 43
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no