Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brynseng skole
Brynsengfaret 10
0667 OSLO
Org.nr 916513968
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,9 11,2 16,2
Antall elever per årsverk til undervisning 17,2 17,3 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 12 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,3 14,8 24,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 33,5 106,9 58,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,6 17,7 16,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 18,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,3 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 529 7 638 11 723
Undervisningstimer totalt per elev 43 43 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no