Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsvegen 5
4340 BRYNE
Org.nr 975275671
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Time kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 40,2 41,0 39,2 35,6 38,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,3 13,6 15,1 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 6 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,9 95,4 71,6 93,2 74,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 10,5 15,1 13,3 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 15,0 18,2 20,1 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,8 18,4 22,3 23,1 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,4 100,0 96,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 013 23 990 20 404 19 187 21 610
Undervisningstimer totalt per elev 53 58 48 44 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no