Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bryne skule
Ola Barkveds Veg 16
4340 BRYNE
Org.nr 975275663
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Time kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,5 35,0 39,0 40,5 41,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 13,9 13,2 13,2 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 211,2 149,2 185,4 159,6 119,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,9 8,6 6,5 7,3 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,8 13,2 13,2 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 16,2 16,2 17,5 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,1 90,8 92,8 92,1 93,5
Lærertimer som gis til undervisning 24 495 24 161 26 252 26 573 28 491
Undervisningstimer totalt per elev 54 53 56 56 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no