Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bryne skule
Ola Barkveds Veg 16
4340 BRYNE
Org.nr 975275663
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Time kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,7 36,5 35,0 39,0 40,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 13,7 13,9 13,2 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 137,7 211,2 149,2 185,4 159,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 5,9 8,6 6,5 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 13,6 13,8 13,2 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 17,3 16,2 16,2 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,5 92,1 90,8 92,8 92,1
Lærertimer som gis til undervisning 26 062 24 495 24 161 26 252 26 573
Undervisningstimer totalt per elev 60 54 53 56 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no