Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bryne kompetansesenter grunnskole
Torkel Maulands veg 2
4340 BRYNE
Org.nr 915867189
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Time kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,3 6,2 3,6 1,8
Antall elever per årsverk til undervisning 5,0 6,4 4,2 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 48,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,6 6,3 1,9 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,6 9,0 8,3 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,7 84,0 87,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 932 3 914 2 337 1 216
Undervisningstimer totalt per elev 146 112 167 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no