Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bryn skole
Teisenveien 40
0666 OSLO
Org.nr 974589710
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,8 35,9 39,8 40,4 41,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,5 11,7 11,5 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 7 9 13 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,5 60,6 48,2 33,3 33,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8 18,9 21,9 30,9 29,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 13,3 12,2 12,1 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,9 22,8 19,6 18,2 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 98,8 98,9 93,8 88,2
Lærertimer som gis til undervisning 24 539 24 371 26 524 26 809 27 113
Undervisningstimer totalt per elev 60 59 63 64 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no