Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bryn og Hammerbakken skole - Hammerbakken skole
Åsbråtan 25
1352 KOLSÅS
Org.nr 974552213
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 6,2 4,8 7,1 6,2
Antall elever per årsverk til undervisning 17,0 17,5 25,6 15,5 16,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 132,9 157,1 139,7 881,8 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 10,1 14,0 1,5 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 16,7 24,8 14,9 16,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 19,5 29,9 15,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 72,5 69,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 058 4 199 2 747 4 649 4 125
Undervisningstimer totalt per elev 44 42 29 48 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no