Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bryn og Hammerbakken skole - Hammerbakken skole
Åsbråtan 25
1352 KOLSÅS
Org.nr 974552213
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 5,7 6,2 4,8 7,1
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 17,0 17,5 25,6 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 128,6 132,9 157,1 139,7 881,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 12,2 10,1 14,0 1,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7 16,1 16,7 24,8 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 17,4 19,5 29,9 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,6 100,0 100,0 100,0 72,5
Lærertimer som gis til undervisning 4 028 4 058 4 199 2 747 4 649
Undervisningstimer totalt per elev 45 44 42 29 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no