Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bryn og Hammerbakken skole - Bryn skole
Bryn Skolevei 7
1348 RYKKINN
Org.nr 974552043
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,8 29,9 28,6 25,6 24,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 12,6 13,3 13,9 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 148,6 134,4 125,4 135,4 135,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 9,0 9,8 9,5 10,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 12,9 13,7 14,2 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 16,1 16,4 17,5 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,5 93,2 84,8 96,1 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 18 873 21 330 19 505 17 559 16 844
Undervisningstimer totalt per elev 52 59 56 53 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no